Ana Menü
Ziyaretçi Defteri
Facebook
Sayacİstatistikler Yükleniyor ..!

KÖYÜMÜZÜN TARİHÇESİ

 
 
Köyümüzün adına baktığımız zaman Hasırcı ve Arnavut kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur.Ancak ne yazık ki biz ne Hasırcıyız ne de Arnavut’uz.Peki ya biz kimiz ? Köyümüz Kurtuluş Savaşının kazanılmasından sonra Ocak 1923’te İsviçrenin Lozan kentinde imzalanan “Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi” gereği 1926 yılında Yunanistan’ın Drama kasabasının Raşova ve Biçovo köylerinden mübadele zamanında gelerek o günlerde bir rum köyü olan bugünkü Hasırcıarnavut köyüne yerleşmişlerdir.Çünkü burada bizden önce Rumlar yaşıyordu.Mübadele gereği buradaki Rumlar da Yunanistan’ göç etmek zorunda kalmışlardır. Mübadele kelimesi değiş, tokuş anlamına gelmektedir. Bu değiş tokuş 30 Ocak 1923 Lozan’da imzalanan “Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi”yle Yunanistan’da yaşayan Türkler ve Türkiye’de yaşayan Rumlar arasında gerçekleşti. Bu zorunlu bir değiş tokuştur ya da diğer bir anlamıyla zorunlu bir göçtür. Anlaşılacağı gibi köyümüzün adında bulunan Hasırcı ve Arnavut kelimeleriyle hiçbir bağlantısı yoktur.
 
Köyümüzün soyu Pomaktır. Pomaklık nedir diyecekseniz Müslümanlığı, Osmanlının Balkanlara yerleşmesinden önce kabul eden Peçenek ve Kıpçak Türkleri; Osmanlı ile Bizans arasındaki savaşlarda, Osmanlı’ya yardım ettikleri için, Slavların kendilerini durduran bu topluluğa; Osmanlıya yardım eden anlamına gelen “Pomaga” kelimesini kullanmışlardır. Pomakçada kelime anlamı yardım eden-yardımcı anlamına gelir.Bütün o dönemin Avrupa devletleri, bu toplumu aynı isimle çağırmışlardır.
 
Avrupanın Kuman Türkleri olarak tanıdığı Kıpçakların torunları olan bu mert ve temiz insanlar, Bulgar ve Yunanlılar tarafından bir çok zulme maruz bırakılmışlardır. Türk kimlikleri ise, Bir yığın saçma ve ilmi olmayan görüşlerle Osmanlılar tarafından Müslümanlaştırılmış Bulgar veya Yunanlı şeklinde gösterilmiştir. Osmanlının Balkanları fethinden 2 asır önce yani 11.asırda İslamiyetle şereflenen ve Osmanlının gelmesiyle birlikte onlarla bütünleşen Pomaklar,özbeöz Türktürler. Pomak Türkleri, genellikle Rodop, Pirin, Vardar Makedonyası, Bulgaristanın kuzeyi, Lofça, Plevne, Teteyen, Orta Bulgaristanda Filibe, Eski Selanik, Manastır, Kosova, İşkodrada Yaşamaktadırlar. Çoğunluk olduğu yerler Rodoplar ile Pirin Makedonyasıdır. Pomak Türklerinin asıl yurtları, Türkistanın Kuzey Çin bölgesidir.Buraya Kimak ya da Kimek de denir. 916 yılından itibaren göçe başlayan bu Türkler, Tuna boyu ve Dobrucaya geldiler. Daha sonra Rodoplar , Makedonyanın doğusuna yerleştiler. Müteakip göç dalgaları, Ukrayna ve Romanya üzerinden Rodoplar ve Pirin Makedonyasına olmuştur.
 
Köyümüzün o yıllardaki geçim kaynakları daha çok pancar tütün buğday çavdar ve küçükbaş hayvancılık iken ileriki yıllarda ipekböcekçiliği ve tuğlacılık ve son 30 yıla baktığımız zaman daha çok çeltik buğday ayçiçeği karpuz ve ceviz gibi ürünlere yönelmiştir.
 

 

Ne yazık ki son 30 yıldır köy arazimizin dar olması nüfus artışının hızlı olması ve geçim sıkıntısı yaşanması gençlerimizi farklı iş kollarına kısacası iş imkanlarının bol olduğu İstanbul iline göç etmeye zorlamıştır.70 li yılların başlarında başlayan göç hareketi en hızlı dönemini 90 lı yılarda yapmış ve şu anda köyümüzde 250 hane varken dışarıda gurbette en az 1000 hane yerleşmiştir.Eğitim durumuna bakarsak okuryazar oranı %95 olan köyümüzden meslek olarak hakim, savcı, doktor, avukat, öğretmen, veteriner hekim, mühendis, polis, zabıta, hemşire, ebe, katip, imam ve daha birçok meslek sahibi kişiler saymak mümkündür.
 
 
                                                                            METİN KARASU


ÜYE AİDAT SORGULAMA

CEMİYET TAKVİMİ
Üye Girişi
YukariCik